BIBLIOTEKA SZKOLNA WZBOGACIŁA SIĘ O NOWYCH CZYTELNIKÓW