Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa -26.08.2020

ZARZĄDZENIE NR 31/2019/2020E

ZARZĄDZENIE NR 31/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie z dnia 26.08.2020r.
w celu wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie obowiązują od 1 września 2020r.

Obowiązują od 1 września 2020r.