Rekrutacja 2023/2024 – Przedszkole


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK  z dnia 18 stycznia 2023 r. 
 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Dolsk 

Całość

1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. TERMINARZ REKRUTACJI
3. KARTA ZAPISU DZIECKA
4. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE
5. POTWIERDZENIE WOLI
6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY