Rada Rodziców

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie
Rok szkolny 2020/2021


Skład Rady Rodziców 2020/2021

Przewodnicząca – Krystyna Furmanowska
z-ca przewodniczącej /sekretarz Monika Grycz
skarbnik Aneta Podpołucha

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca Marika Litke
Członkowie: Joanna Paszczak,

Karol Pepliński

Wysokość składki na rok szkolny – 50 zł od rodziny – (możliwość wpłaty w ratach).
Konto:
SBL Dolsk
39 9084 1013 0200 1225 2000 0001

Plik do pobrania:

Regulamin Rady Rodziców