Ważne informacje dla rodziców

Informacji o warunkach ubezpieczenia uczniów

Informacji o warunkach ubezpieczenia uczniów
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NWW w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Składka na ubezpieczenie wynosi – 29zł od osoby – płatne do końca września

Poniżej umieszczono:

informacja – wrzesień 2019r.