Ważne informacje dla rodziców

 

 

Informacji o warunkach ubezpieczenia uczniów

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NWW w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Składka na ubezpieczenie wynosi – 30 zł od osoby – płatne do końca września

Poniżej umieszczono: