Historia > język polski

Zapraszam uczniów kl. V-VIII do skorzystania z lekcji i zadań na stronie epodreczniki.pl

Poniżej podaję tematy z multimedialnymi ćwiczeniami interaktywnymi, które zalecam wykonać po zapoznaniu się z prezentowanym na stronie e-materiałem powtórzeniowym. Po otwarciu strony-  https://epodreczniki.pl/, wpisujemy do wyszukania podany temat.

Klasa Vb:

Zwroty grzecznościowe ; Legenda; Z polskich legend; Skarb królowej Kingi; Z polskich opowieści

Klasa VII:

Pamięć o mieście ukrytym w toniach jeziora; Nikt nie lubi nieuchwytnych kolekcjonerów z Niebezpiecznego Królestwa, czyli pisownia z nie; Z polskich opowieści; Forma bez zmian – nieodmienne części mowy; Bez czasownika ani rusz

Klasa VIII:

Forma bez zmian – nieodmienne części mowy; Nikt nie lubi nieuchwytnych kolekcjonerów z Niebezpiecznego Królestwa, czyli pisownia z nie; Co nazywamy epiką?;  Dziwny jest ten świat; Fragment krajobrazu

Zapraszam uczniów kl. V oraz VI do skorzystania z lekcji i zadań na stronie e-podreczniki.pl

Poniżej podaję tematy z multimedialnymi ćwiczeniami interaktywnymi, które zalecam wykonać po zapoznaniu się z prezentowanym na stronie e-materiałem powtórzeniowym.

Po otwarciu strony-  https://epodreczniki.pl/, wpisujemy do wyszukania podany temat:

Klasa Va:

Legendarne początki Polski; Mieszko I – początki państwa polskiego

Klasa VI:

Na renesansowym dworze Jagiellonów