Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

FIZYKA

KLASA 7, KLASA 8

CHEMIA

KLASA 7, KLASA 8

BIOLOGIA

KLASA 6, KLASA 7, KLASA 8

PRZYRODA

KLASA 4

GEOGRAFIA

KLASA 6, KLASA 7, KLASA 8