WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem, zakresem materiału i regulaminami konkursów.   https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2022/09/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20222023/   https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2022/07/zakresy-wymagan-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20222023/