EKO MONDI – RATUJ SWÓJ ŚWIAT

Dziś w Piaskach została podsumowana trzecia edycja projektu EKO MONDI. Nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie bierze w nim udział od początku! W tym roku wykonaliśmy 7 zadań, na realizację których otrzymaliśmy 950 zł dofinansowania od Firmy MONDI Simed oraz Fabryka Pomysłów Piaski. Koordynatorem projektu w szkole była pani wicedyrektor Anita Towarek. Właśnie dziś odebrała podziękowania i zaproszenie do kolejnej edycji. Z roku na rok przybywa chętnych do podejmowania kreatywnych działań ekologicznych. W tym roku wyzwanie EKO MONDI podjęły 24 organizacji.
Już czekamy na edycję wiosenną.