ZAPYTANIE OFERTOWE CATERING 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie usługi cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Masłowie w roku szkolnym 2023/2024.

Szczegóły zapytania w ZAPYTANIU OFERTOWYM:

– wypełniony załącznik nr 1 „OFERTA” oraz załącznik nr 2 „OŚWIADCZENIE” należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie adres: Masłowo 8, 63-140 Dolsk osobiście lub drogą pocztową ( decyduje data dostarczenia) do dnia 21 sierpnia 2023r. do godz. 12.00.

– otwarcie ofert nastąpi dnia 21 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00.

Odpowiedzi na pytania dotyczące oferty można uzyskać pod telefonem 612825828 lub poprzez e-mail sekretariat@spmaslowo.pl