PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2023/2024

RELIGIA

KLASA PODRĘCZNIKI
IA „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (2 części ) Ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

IIA „Chcemy poznać Pana Jezusa” ( 2 części) Ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

IIIA „Pan Jezus nas karmi” (2 części) Ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

IVA „Pan Jezus jest naszym życiem” Ks. dr Paweł Płaczek

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

VA „Bóg szuka człowieka” ( 2 części) Ks. dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

VIA „Jezus nas zbawia” ( 2 części) Ks. dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

VIIA „Bóg wskazuje naszą drogę” ( 2 części) Ks. dr Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak

Wydawnictwo Święty Wojciech Poznań