WARSZTATY BEHAWIORALNE

W dniach 28-30 marca 2023 r.  przy udziale specjalistów Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie  zorganizowane zostały warsztaty behawioralne dla uczniów klas od I do VIII.  Warsztaty służyły wzmocnieniu szkolnego systemu reagowania na przemoc. Zajęcia prowadzone przez panią Malwinę Chruścicką rozwijały kompetencje społeczne, podnosiły wrażliwość oraz integrowały grupę rówieśniczą.  Dziękujemy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku za sfinansowanie przedsięwzięcia.