PODSUMOWANIE PROJEKTU „POWSTANIE WIELKOPLSKIE W NASZEJ PAMIĘCI”

W naszej szkole od listopada 2022 r. do marca 2023 r. realizowany był projekt „Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci”, którego celem było upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i postawy patriotycznej wśród uczniów. Miał on charakter długofalowy i obejmował swym zasięgiem całą społeczność szkolną. W ramach działań projektowych uczniowie, m.in.: wzięli udział w III Ogólnopolskim Konkursie „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”, uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, zaangażowali się w akcję „Pamiętamy o powstańczych mogiłach w naszej gminie”, wysłuchali prelekcji nt. powstańczego zrywu, uczestniczyli w lekcjach poświęconych powstańczym strofom oraz pamiętnikom.
W miniony czwartek miało miejsce zwieńczenie projektu, w trakcie którego młodzież zaprezentowała powstańcze monologi oraz pieśni, a zespoły klasowe wzięły udział w konkursie historycznym.
Wyniki Szkolnego Konkursu „Powstańcza  strofa”:
I miejsce: Franciszek Wolski;
II miejsce: Tobiasz Furmanowski;
III miejsce: Zofia Niewrzendowska.
Wyniki Szkolnego Konkursu na prezentację multimedialną o Powstaniu Wielkopolskim:
I miejsce: Jakub Ksoń;
II miejsce:  Bartosz Pawlak;
III miejsce: Franciszek Wolski.
Wyniki szkolnego konkursu historycznego:
I miejsce: klasa VIII A;
II miejsce:  klasa VIII B;
III miejsce: klasa V.
Koordynatorzy projektu:
p. Beata Szafraniak,
p. Marzena Owczarska,
p. B. Ostrowska – Gaj.