Podsumowanie działań w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata…”

Uczniowie klas II i III naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dotyczących życia i twórczości I. J. Paderewskiego, a następnie wspólnie wykonali makietę przedstawiającą ambasadora muzyki. Chętne zaś osoby, w oparciu o zdobytą wiedzę, wzięły udział w konkursie historyczno – plastycznym „Ignacy Jan Paderewski” na lapbooka, którego wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Maria Maćkowiak;
II miejsce: Emilia Duszczak;
III miejsce: Stanisław Wolski.
Prace tych uczniów reprezentować będą naszą szkołę w ogólnopolskich zmaganiach konkursowych.
Koordynatorzy:
Beata Szafraniak,
Joanna Michalska.

« z 2 »