DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE III

Klasa III zorganizowała 23 lutego spotkanie z dziadkami. Był to bardzo miły dzień zarówno dla dziadków, jak i wnucząt. Program artystyczny, życzenia i upominki były dla nich niesamowitą niespodzianką. Wszyscy bawili się super!!!