TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY DOLSK NA ROK 2023/2024

https://dolsk.pl/Rekrutacja-do-przedszkoli-i-klas-I-szkol-podstawowych.html

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK OGŁOSIŁ TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY DOLSK NA ROK 2023/2024. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TERMINARZEM.

UWAGA- dot. rekrutacji do przedszkola!!!
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. od 21 – 28 lutego 2023 r.) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

SZCZEGÓŁY WRAZ Z FORMULARZAMI W NASTĘPNYM TYGODNIU OPUBLIKOWANE ZOSTANĄ NA STRONIE WWW.SPMASLOWO.PL