MIĘDZYPOKOLENIOWA WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

Uczniowie klasy 8A wraz ze swoimi bliskimi oraz wychowawcą i opiekunami, w ramach prezentu gwiazdkowego, wybrali się w minioną sobotę do Wrocławia. Pierwszy punkt wyjazdu stanowiły warsztaty pt. „Już ukropiłem tysiąc wierszy – jak Adam Mickiewicz pisał „Pana Tadeusza” w Muzeum Pana Tadeusza, drugi zaś wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym. Była to okazja do miłego spędzenia czasu oraz zacieśnienia więzi rodzinnych.

« z 2 »