„OSWAJAMY” LEKTURY SZKOLNE

Uczniowie klasy VIII a i b w ramach podsumowania treści noweli H. Sienkiewicza oraz doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem pracowali na lekcji j. polskiego metodą stacji zadaniowych, która wywoła wśród nich dużą motywację do pracy oraz zainspirowała ich do wykorzystania drukarki 3D. Młodzież samodzielnie bowiem zaprojektowała elementy związane z treścią lektury do jednej ze stacji pod czujnym okiem koordynatorki „Laboratoriów przyszłości”.