ZSP Masłowo trzyma formę!⛹️🤸🤾‍♂️

Nasza placówka edukacyjna po raz kolejny realizowała projekt z zakresu promocji zdrowego stylu życia. W roku szkolnym 2020/2021 podjęliśmy oddziaływania w ramach XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

Program ten współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem Programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

W ramach Programu organizowane były zajęcia ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia rozwijały zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Na różne sposoby promowano aktywność fizyczną oraz prawidłowe, czyli zróżnicowane i zbilansowane sposoby odżywiania się młodzieży.

Szkolnym koordynatorem programu była Pani Alicja Janiszewska.