TV-MasNews – Dzisiaj 11 listopada na rynku w Dolsku ….

 Po oficjalnej uroczystości związanej z 101 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości zebrani tu dolszczanie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie. Była to powtórka przejmującej pantomimy „Pamiętamy”, w pełni oddającej tragedię jaka wydarzyła się 20 października 1939 r. na rynku w Książu Wlkp. Widowisko to, związane z obchodami 80. Rocznicy Rozstrzelania Mieszkańców Ziemi Dolskiej (10) i Ksiąskiej (7), wystawione zostało po raz pierwszy 20.10.2019 r. w Książu a jego reżyserem jest Pani Beata Szafraniak, polonistka z tej szkoły.

Autor notatki: M. Ignaszewska


« z 2 »