42. LISTOPAD POETYCKI

Nasza szkoła w miniony piątek wzięła udział po raz pierwszy w 42. LISTOPADZIE POETYCKIM. Listopady Poetyckie stanowią wydarzenie dla środowiska literackiego, promują poetów i integrują ich, równocześnie popularyzują poezję, zwłaszcza wśród chłonnej młodzieży. Ile doznań, przeżyć i emocji dają słynne „lekcje poetyckie”, bezprecedensowe w skali światowej, mogli o tym przekonać się uczniowie klas V – VIII. Mieli oni bowiem niecodzienną okazję uczestniczyć w spotkaniu z nietuzinkowymi personami panem Markiem Wawrzkiewiczem – poetą, dziennikarzem i tłumaczem, prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich oraz panem Andrzejem Dębkowskim – poetą, krytykiem literackim, publicystą, eseistą, dziennikarzem i wydawcą oraz autorem szkiców i esejów krytycznoliterackich.Przedstawiciele świata poetyckiego wprowadzili naszych uczniów, w nieco humorystyczny sposób, w arkana swojej profesji, zaprezentowali swój dorobek twórczy, a następnie wyczerpująco odpowiadali na licznie zadawane przez nich pytania.

Autor notatki: B. Szafraniak