WYCIECZKA NA DOLNY ŚLĄSK

Uczniowie klas VIII wybrali się wraz z opiekunami: p. B. Szafraniak, p. M. Dworyczyk oraz    p. J. Worochem na dwudniową wycieczkę na Dolny Śląsk. Podczas wyjazdu młodzież zdobyła Szczeliniec Wielki oraz zwiedziła: Wambierzyce, Polnicę – Zdrój, Międzygórze i Wrocław. Ponadto uczniowie wzięli udział w spotkaniu integracyjnym i grze terenowej w ramach programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień behawioralnych. W miejscu tym bardzo dziękujemy Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku za ufundowanie nagród w zwiadzie.

« z 3 »