WSPANIAŁE WIADOMOŚCI- Gmina Dolsk otrzymała finansowe wsparcie na rozbudowę szkoły i budowę sali

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”.

   To największe w historii Gminy Dolsk pozyskane wsparcie, stanowi uwieńczenie dwuletnich starań i pracy urzędników oraz członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

Więcej w/w informacji na stronie gminy dolsk.pl