„Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu” – broszury dla rodziców

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała zaktualizowane, III wydanie broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz nową broszurę pt.: „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży. 

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BROSZURAMI

Broszura
Nastolatki w wirtualnym tunelu
18.02.2022
Broszura
Dzieci w wirtualnej sieci
wydanie – III 17.02.2022