DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „OD WIELKOPOLSKI DO WOLNEJ POLSKI”

W naszej szkole od grudnia 2021r. do lutego 2022r. realizowany jest projekt „Od Wielkopolski do wolnej Polski”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i postawy patriotycznej wśród uczniów. Ma on charakter długofalowy i obejmuje swym zasięgiem całą społeczność szkolną. W ramach działań projektowych do tej pory zostały zrealizowane: etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Powstanie  Wielkopolskie 1918/1919 w obiektywie”, prelekcje nt. powstańczego zrywu, lekcje poświęcone powstańczym strofom oraz pamiętnikom z tamtego okresu, a także gazetka ścienna.