NARESZCIE WRÓCILI

Nadszedł ten wytęskniony dzień, kiedy to w szkole oprócz klas I-III pojawili się także uczniowie klas starszych.
Nie było stresu- były uśmiechy, gry i zabawy