INFORMACJA DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SREMIE DOTYCZĄCA POMOCY I WSPARCIA DLA DZIECI I RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie  udziela bezpośredniej pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży  oraz rodzicom w systemie stacjonarnym. Wspomagamy także nauczycieli i specjalistów w  rozpoznawaniu  i rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64

e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl

Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

Ponadto informuję, że w każdy ostatni wtorek miesiąca  w godz. 17.00-19.00 w poradni odbywają się konsultacje ze specjalistami dla rodziców, nauczycieli – bez koniczności wcześniejszego zgłaszania.


Z poważaniem
Aurelia Binkowska
Dyrektor PP-P