Gmina Dolsk w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” zakupiła kolejne laptopy dla uczniów naszych szkół

Niniejszym informujemy, iż Gmina Dolsk w ramach projektu dotyczącego wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiła 21 laptopów za kwotę 54.966,41 zł. Jedenaście laptopów zostało przekazanych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, a dziesięć laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie, należącej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie.

Sprzęt docelowo trafi dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na stronie >>> Zdalna Szkoła+.