PROCEDURY PRZEWOZU UCZNIÓW W AUTOBUSIE SZKOLNYM

  1. Do autobusu szkolnego wsiadają uczniowie, którzy są zdrowi (nie mają kataru, nie kaszlą, nie mają podwyższonej temperatury).
  2. Każdy uczeń ma na twarzy i nosie maseczkę przez cały czas przebywania w autobusie.
  3. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo w odstępach do 1,5m.
  4. Wszyscy jadący autobusem szkolnym, dostosowują się do poleceń opiekuna.
  5. Wchodzenie do autobusu  i wychodzenie z autobusu odbywa się tylko środkowym bądź tylnim wejściem, zgodnie ze wskazaniem opiekuna, wejście z przodu autobusu jest wyłączone z użytkowania.
  6. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów opiekun dezynfekuje wszystkie poręcze i miejsca , które są dotykane przez użytkowników.