Informacja o wynikach rekrutacji

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie, wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i dzieci zostały przyjęte do klasy pierwszej.
Zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym  rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 3 do 15 kwietnia 2020r. zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Masłowie.
(Druki potwierdzenia woli dostępne są na stronie internetowej sp.maslowo.pl
w zakładce Szkoła/Rekrutacja 2020/2021)

(Druki potwierdzenia woli dostępne są na stronie internetowej sp.maslowo.pl
w zakładce Szkoła/Rekrutacja 2020/2021)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o przesyłanie woli przyjęcia e-mailem na adres sp.mika@interia.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej.

Oryginały będzie trzeba dostarczyć po decyzji odwołującej zamknięcie szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie  w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 612825828. 

                                                                                                 Komisja Rekrutacyjna