SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

Dnia 30 października 2019 r. uczniowie klasy VI,VII, VIII uczestniczyli w spotkaniu z asp. Arkadiuszem Jankowskim z zespołu ds.nieletnich Komendy Powiatowej w Śremie. Spotkanie zorganizowane w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych dotyczyło tematu agresji rówieśniczej oraz cyberprzemocy.
Organizatorem spotkania była Pani Joanna Joanna Kaptur-Konieczna.

Autor notatki: M. Sławek