PAMIĘTAMY

🇵🇱

Dokładnie 80 lat temu dnia 20 października 1939 roku w Książu Wlkp. rozstrzelano mieszkańców ziemi dolskiej i ksiąskiej. W dzisiejszych uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy pod opieką Pani Grażyny Nikonowicz oraz grupa uczniów z klas V i VI pod opieką Pani dyrektor Małgorzaty Sławek i Pani Marzeny Owczarskiej. Nasza szkoła była współorganizatorem obchodów, które uświetniliśmy występem teatru ulicznego. Reżyserem była Pani Beata Szafraniak, która jednocześnie wraz z Panią Anitą Towarek i Panią Magdaleną Sochą wzięły udział we wzruszającym i pełnym ekspresji występie. Brawa dla aktorów- występ był poruszający

👏

 Dla wszystkich dzisiejsze obchody były wielką lekcją historii i obietnicą, że NIE ZAPOMNIMY