Podsumowujemy naszą pracę

Rok szkolny 2018/2019 dobiega końca. To najlepszy czas, aby podsumować naszą pracę.
Pani dyrektor z radością wręczyła wyróżniającym się w różnych konkursach uczniom nagrody i dyplomy. Uczniowie klas czwartych otrzymali upragnioną kartę rowerową.
Brawo!

Autor notatki: A. Towarek