Wielka mapa Polski

Uczniowie klasy I uczestniczą w akcji wymiany pocztówkowej pomiędzy klasami 1-3 w całej Polsce! Pomysł ten nadzoruje Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. W ten sposób uczą się poprawnie adresować i pisać listy i kartki, nawiązują nowe kontakty, a także raz w tygodniu otrzymują materiały edukacyjne, które pozwalają im poznać wszystkie zakątki naszego kraju. Dlatego, uczniowie klasy I udali się do Urzędu Pocztowego w Dolsku. Tu zakupili kartki i znaczki.
Pozdrowienia ruszyły w Polskę!
Autor notatki: A. Towarek