Konkurs KRUSu „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Poznaliśmy wyniki siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci, promującego bezpieczne zachowanie na wsi. W tym roku hasłem konkursu jest „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.  Tegoroczne hasło, jak wskazują organizatorzy konkursu ma zwrócić uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice trwałej, w formacie A3, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych.

Mamy się czym chwalić!

Zosia Paszczak zajęła III miejsce w kategorii klas I-III w etapie rejonowym!

Julia Zyffert zwyciężyła w kategorii klas IV-VI w etapie rejonowym!

Gratulujemy!

Autor notatki: A. Towarek