Komunikaty i informacje R.R

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami i propozycjami, które pomogą nam w tworzeniu atrakcyjnej, ciekawej i przyjaznej szkoły.

Zapraszamy do udziału w zebraniach Rady Rodziców!
Razem możemy zdziałać więcej! 

Rada Rodziców