KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA

               W tym roku nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.  Jego głównym celem jest promowanie kultury oraz wprowadzenie uczniów w świat wartości. Zdania podzielona są na kilka modułów i wykonywane będą przez poszczególny klasy w ciągu całego roku szkolnego.

               Pierwsze zadanie projektowe zrealizowała klasa 3, która pod czujnym okiem pani Anny Ogrodnik sporządziła kodeks dobrego zachowania. Uczniowie samodzielnie przedstawiali propozycję zasad, które powinny obowiązywać w szkole. Całość została zapisana na tablicy i przypieczętowana wyciętą rękom każdego z uczniów. Propozycje zostały zilustrowane i wywieszone na gazetce na wprost wyjście z biblioteki szkolnej.

               Mamy nadzieję, że kolejne zadania projektu będą realizowane przez uczniów z podobnym zaangażowaniem i uśmiechem.