Informacja o warunkach ubezpieczenia uczniów

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NWW w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Składka na ubezpieczenie wynosi – 30zł od osoby – płatne do końca września

Poniżej umieszczono:

INFORMACJĘ DLA RODZICÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS