Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna

kl. – 1

Edukacja wczesnoszkolna

kl. – 2

Edukacja wczesnoszkolna

kl. – 3

Język polski

Klasa 4, Klasa 5, Klasa 7, Klasa 8

Język angielski

Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8

Język niemiecki

klasa 7, klasa 8

Matematyka

Klasa 4, Klasa 5, Klasa 7, Klasa 8

Fizyka

Klasa 7, Klasa 8

Chemia

Klasa 7, Klasa 8

Biologia

Klasa 5, Klasa 7, Klasa 8

Przyroda

Klasa 4

Geografia

Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8

WOS

klasa 8

Historia

klasy 4-8

Technika

Klasa 4, Klasa 5

Informatyka

Klasa 4, Klasa 5, Klasa 7, Klasa 8

Wych. fizyczne

Klasa 4 i 5, Klasa 7, Klasa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa 8

Plastyka

klasy IV-VII

Muzyka

klasy IV-VII

Religia