Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacja o
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Masłowie – tekst łatwy do czytania (ETR)


GDZIE JESTEŚMY?
Mieścimy się w dwóch budynkach, w dwóch miejscowościach.
Nasze przedszkole znajduje się w Wieszczyczynie. Ten budynek ma adres ul. Ks. Marciniaka 35. W nim znajduje się punkt przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Drugi budynek jest w Masłowie i ma adres Masłowo 8.
Tutaj uczą się dzieci z klas od 1 do 8.

To w tym budynku mieści się gabinet dyrektora szkoły.
CO ROBIMY?
Zajmujemy się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 14 lat.
Jeśli chcesz coś załatwić lub uzyskać informację skontaktuj się z nami.
KONTAKT Z NAMI:
• telefonicznie pod numerem telefonu: 61 28 25 828
• drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@spmaslowo.pl