Rekrutacja 2022/2023

Informacja o wynikach rekrutacji


TERMINARZ REKRUTACJI – grafika

INFORMACJA
dotycząca zapisywania dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie na rok szkolny 2021/2022

POTWIERDZENIE
woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie – (Word)

Załącznik nr 1
Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie Rok szkolny 2021/2022dzieci z obwody szkoły – (Word)

Załącznik nr 2
Zgłoszenie dziecka Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie Rok szkolny 2021/2022 – dzieci spoza obwodu – (Word)