Ważne informacje dla rodziców

JAK DBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach działań profilaktycznych przygotował materiał informacyjno – edukacyjny w postaci ulotki oraz krótkiego filmu na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z udziałem prof. dr hab. n. med. Filipa Rybakowskiego oraz Pani psycholog/psychoterapeutki Anny Napiórkowskiej.
W przygotowanym materiale poruszone zostały kwestie związane z objawami depresji, jak możemy jej zapobiegać, jaki wpływ na dzieci i młodzież miała izolacja związana z pandemią oraz jak wspierać i przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym, jaką rolę w tym procesie odgrywa rodzina.

FILM:
Bezpośredni link do filmu;

ULOTKA:
Link do ulotki – Depresja-i-zdrowie-psychiczne

Informację wprowadzono 14 października 2021

Informacja o warunkach ubezpieczenia uczniów zobacz całość

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie – pobierz