Egzamin ósmoklasisty 2022


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO – EGZAMIN 2022

20220419_zasady_bezpieczenstwa_zdrowotnego.pdf (oke.poznan.pl)

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM?
ZALECENIA DLA ÓSMOKLASISTÓW


Harmonogram

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Informacja

informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Komunikat

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021