ZAJĘCIA WARSZTATOWE W SZKOLE

Emocje to  świadome lub nieświadome odczucia o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu, poprzedzone wywołującym je bodźcem. Bardzo istotny jest  np. smutek, strach, czy też radość. Doznania pozytywne służą do  podtrzymywania danej aktywności lub określonego kontaktu (z sytuacjami, przedmiotami). Natomiast te negatywne powodują dążenie do unikania wywołujących je zdarzeń. Emocje są niezwykle ważne w procesach motywacyjnych.
Mając na uwadze znaczenie emocji dla funkcjonowania osób dojrzewających, psycholog Ewelina Ciesielska wraz z pedagogiem Alicją Janiszewską przeprowadziły specjalistyczne zajęcia dotyczące wskazanej tematyki ( rozpoznawania i kontrolowanie emocji) . W zajęciach udział wzięli uczniowie różnych klas przebywający na świetlicy dnia 18 października 2023 r. Trening emocjonalny miał charakter zabawowy, a dla jego realizacji użyto licznych rekwizytów. Poziom zadowolenia uczestników zaobserwować można na załączonej fotorelacji.