DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!! DZIŚ RUSZA PROCES REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat śremski na poziomie technikum i liceum ogólnokształcącego jest prowadzony w formie elektronicznej.
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych w dniach od 15.05.2023 r. do 16.06.2023 r. będą mogli drogą elektroniczną dokonać wyboru kierunków kształcenia oraz w wyznaczonym terminie sprawdzić, czy znajdują się na liście przyjętych do szkoły.
Proces rejestracji kandydatów odbywa się poprzez stronę internetową:

link do rekrutacji
https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat