INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W MASŁOWIE