SPORTOWY TURNIEJ PROFILAKTYCZNY

W dniu dzisiejszym na sali sportowej w Dolsku zorganizowano turniej sportowy pod hasłem ” RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY I UZALEŻNIENIOM”. W rozgrywkach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w Dolsku i Masłowie, rywalizowali w konkurencjach piłkarskich świetnie się przy tym bawiąc. Spotkanie miało na celu utrwalenie pozytywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz ukierunkowanie na rywalizację uwzględniającą zasady fair play. Przedsięwzięcie organizowano w ramach współpracy z SP Dolsk, ZSP Masłowo, KPP Śrem i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.