PODSUMOWANIE KASZTANOBRANIA

Tegoroczna akcja „Kasztanobranie” zakończyła się ogromnym sukcesem ważącym 780kg. W zbiórkę włączyła się szkoła oraz przedszkole. Największą liczbę kasztanów dostarczyła grupa SŁONECZKA, która otrzymała od Samorządu Uczniowskiego dyplom oraz upominek dla całej grupy. W sukcesie Słoneczek ogromny udział miała Ania Grobarska, która zasiliła konto swojej grupy 300 kg kasztanów. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i zapraszamy do kolejnych.