GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY klas III

W dniu dzisiejszym odbył się Gminny konkurs ortograficzny w Dolsku klas trzecich. Po eliminacjach, które miały miejsce w naszej szkole, wyłoniliśmy pięciu reprezentantów:
Dagmarę Andrzejczak
Bartosza Banaszaka
Hannę Kaźmierską
Agnieszkę Jankowską
Martynę Maćkowiak.
Uczniowie podczas konkursu zmagali się rozmaitymi zadaniami dotyczącymi ortografii. W bardzo miłym towarzystwie sprawdzili swoje umiejętności. Gratulujemy naszym ucziom udziału w konkursie i życzymy dalszych sukcesów w każdej dziedzinie.