LEKCJA NIE Z TEJ ZIEMI! PROGRAM ESERO I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Już po raz drugi nasza szkoła zakwalifikowała się do Programu Esero Polska i Centrum Nauki Kopernik pt. „Lekcje nie z tej Ziemi! – zaproś eksperta” .

W tym roku w roli eksperta pojawił się Pan inż. Jakub Stelmachowski, który reprezentował Polską Agencję Kosmiczną. W lekcji, której tematem były „Technologie kosmiczne w życiu Ziemian” wzięły udział dwie klasy : klasa VII a w ramach lekcji fizyki i klasa VII b w ramach lekcji geografii.
Podczas zajęć omówione zostały technologie wynalezione na potrzeby eksploracji kosmosu, które możemy wykorzystywać w życiu codziennym. Pojawiło się wiele ciekawych pytań, m.in dotyczących drukarki 3D, która już niedługo pojawi się w naszej szkole w ramach projektu MEiN „Laboratoria przyszłości